Support

Algemene voorwaarden

101Media hanteert de Algemene Voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen zijn de voorwaarden “Module Algemeen” van toepassing.

Daarnaast wordt er bij bepaalde producten, diensten of contracten gebruik gemaakt van één of meerdere aanvullende module(s).